Nepříhlášený uživatel

Zápis z členské schůze 24.ledna 2017

Schůze Intercup Zlín, spolek

Intercup Zlín, spolek se sídlem: Březnice 298, 760 01 Zlín.

Den konání: 24.01.2017

Členové spolku byli o schůzi informování dopisem a emailem.

Místo konání: restaurace Zelenáčova Šopa, Zlín

Pořad jednání:
1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Vyjádření prezidenta spolku
4. Nové pravidla
5. Žádost ERC
6. Různé
7. Závěr

Průběh

1. Schůzi zahájil prezident spolku Ondřej Záruba. Schůze v počtu pěti členů je usnášeníschopná.

2. Ověřovateli zápisu byli zvoleni Martin Mudřík a Tomáš Pikner

Hlasování : Pro 5x, Proti 0, Zdržel se 0

3. Ondřej Záruba přednesl své informace k rozkolu v šampionátu ERC
Informace přidal T.Pikner a M.Mudřík

4. Členové spolku rozhodli o vložení dvou nových pravidel do Pravidel šampionátu Intercup
bod č.23 :
"Pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout přihlášku do šampionátu, nebo jednotlivého závodu, od jezdce, který trvale svým chováním poškozuje dobré jméno šampionátu a pořadatele."
Hlasování o pravidlu 23 :
Hlasování : Pro 5x, Proti 0, Zdržel se 0

bod č.24 :
"Umístění reklamy na závodě je povoleno jen se souhlasem pořadatele."
Hlasování o pravidlu 24 :
Hlasování : Pro 5x, Proti 0, Zdržel se 0
Stávající pravidla 23 a 24 se posunou na čísla 25 a 26.

V rámci nových pravidel byl vytvořen seznam jmen se zákazem startu
Hlasování : Pro 5x, Proti 0, Zdržel se 0
A dále pak seznam jmen s podmínečným startem
Hlasování : Pro 5x, Proti 0, Zdržel se 0

5. M.Mudřík přednesl žádost ERC o zapůjčení časomíry na závody
Hlasování : Pro 0x, Proti 5x, Zdržel se 0
Zařízení nebude zapůjčeno

6. O.Záruba zhodnotil ročník 2016, konstatoval spokojenost s vyhlášením výsledků v Zelenáčově Šopě a pověřil zajistit vyhlášení výsledků roku 2017 na stejném místě.
M.Mudřík informoval o možné kolizi termínu závodu 5.RC Rally Zlín s vyhlášením výsledků MČR 2017 v Sosnové. 5.RC Rally Zlín bude mít dva možné termíny (15.10. nebo 22.10.)

7. Závěr schůze v 19:30

Zapsal : Josef Jandouš

Ověřovatelé zápisu :

Tomáš Pikner

Martin Mudřík


Přítomni : M.Mudřík, O.Záruba, T.Pikner, R.Seifert, J.Jandouš

Součástí zápisu je prezenční listina (příloha č. 1)
Úvod| Články| Kalendář| Výsledky| Klasifikace| Galerie| Jezdci| Teamy| Pravidla| Historie| Odkazy| Bazar| IZ, spolek.| Kontakt
Intercup logoAll Rights reserved. Unauthorized use of content without written permission is strictly prohibited. Designed by INUA © 2010 INUA s.r.o