Nepříhlášený uživatel

Zápis ze členské schůze 9.12.2006

ZÁPIS ZE 2. ČLENSKÉ SCHŮZE INTERCUP ZLÍN o.s. ZE DNE:   9.12.2006

Výkonný výbor občanského sdružení INTERCUP ZLÍN (dále jen IZ), vedený prezidentem
Radkem Hobzou, svolal 2.členskou schůzi IZ. Na této schůzi bylo přítomno 21 členů IZ,
z toho 18 členů s právem hlasovacím a 3 s právem poradním.
 
PROGRAM: 1. Volba návrhové komise
                        2. Volba volební komise
                        3. Volba ověřovatelů zápisu
                        4. Volba kontrolní komise a předsedy kontrolní komise
                        5. Seznámení členů IZ s hospodařením za rok 2006
                        6. Seznámení členů IZ s plány a předpokládaným rozpočtem na rok 2007
                        7. Usnesení

Ad 1) - Členská schůze zvolila návrhovou komisi ve složení: Vladimír Karlík, Libor Macháň
             a Roman Seifert.
Ad 2) - Členská schůze zvolila volební komisi ve složení: Vladimír Karlík, Libor Macháň
             a Roman Seifert.
Ad 3) - Členská schůze zvolila ověřovatele zápisu: Vladimír Karlík a Roman Seifert 
Ad 4) - Členská schůze tajným hlasováním zvolila členy kontrolní komise takto:
             Vladimír Karlík, Libor Macháň, Roman Seifert. Z členů kontrolní komise byl tajným
             hlasováním zvolen předseda Vladimír Karlík.
Ad 5) - Všichni členové byli seznámeni s hospodařením IZ za rok 2006.
Ad 6) - Všichni členové byli seznámeni s plánovaným rozpočtem na rok 2007, dále pak
             s termíny akcí a soutěží šampionátu Intercup.
Ad 7) - Usnesení: Návrhová komise předložila členské schůzi tento návrh usnesení:
             2.členská schůze na svém prvním zasedání zvolila členy výboru a komisí tak, jak
             ukládají stanovy IZ.
             2.členská schůze toto usnesení schválila veřejným hlasováním počtem 18.hlasů.

Ve Zlíně dne: 11.12.2006

Zápis zpracoval: Petr Matulík
 
Za správnost zápisu:  Vladimír Karlík, Roman Seifert


Úvod| Články| Kalendář| Výsledky| Klasifikace| Galerie| Jezdci| Teamy| Pravidla| Historie| Odkazy| Bazar| IZ, spolek.| Kontakt
Intercup logoAll Rights reserved. Unauthorized use of content without written permission is strictly prohibited. Designed by INUA © 2010 INUA s.r.o