Nepříhlášený uživatel


Zápis ze členské schůze 30.ledna 2012

Schůze o.s. Intercup Zlín

Občanské sdružení Intercup se sídlem: Březnice 298, 760 01 Zlín.

Den konání: 30.1.2012

Místo konání: Zlín

Pořad jednání:

1. Zahájení

2. Volba ověřovatelů zápisu

3. Volba návrhové komise

4. Volba volební komise

5. Zpráva o činnosti o.s. Intercup za rok 2011

6. Zpráva o hospodaření sdružení za rok 2011

7. Informace o členské základně

8. Odstoupení kontrolní komise

9. Volba nové kontrolní komise

10. Plán hospodaření na rok 2012

11. Plánované akce pro rok 2012

12. Diskuze

13. Závěr

 

PRŮBĚH

1. Valnou hromadu zahájil předseda sdružení p. Martin Mudřík. Valná hromada bylo prohlášena za usnášení schopnou. Účast 14 členů z toho jeden bez volebního hlasu (junior). viz. Prezenční listina

2. Návrh ověřovatelů zápisu (dva lidé mimo výbor) návrh : T.Mikl, J. Slováček volba : 13x pro

3. Volba návrhové komise (tři lidé návrh : Vl. Karlík, J. Pekař, D.Prokeš volba : 13x pro

4. Volba volební komise (tři lidé) návrh : J. Sedláček, R.Hobza, H. Řeháček volba : 13x pro

5. Zpráva o činnosti o.s. Intercup za rok 2011, zpráva o činnosti výboru o.s. Intercup Uskutečnilo se 10 závodů, 2 volné závody, účast na šampionátech Brno, MČR RC Rally Průměrná účast 44 jezdců na závod, Budování areálu na Hvozdné volba : 13x pro

6. Pokladník p. Josef Sedláček pověřený kontrolní komisí shrnul výsledky hospodaření za rok 2011 Celkový příjem 116.118,- Celkové výdaje 84.164,- volba : 13x pro

7. Informace o členské základně : členů : 17 členů, příjem nových členů : Tomáš Matucha, Vladimír Matucha, Roman Seifert, Jakub Řezanina volba : 13x pro

8. Kontrolní komise ve složení Lukáš Zámečník - předseda, Josef Jandouš a Josef Pekař - členové odstupují ze svých funkcí dle stanov O.S. Intercup ke dni 30.1.2012

9. Volba kontrolní komise návrh členů : T. Pikner - předseda kontrolní komise, Vl. Karlík a J.Pekař - členové volba : 11x pro, 1x zdržel, 1x proti

10. Plán hospodaření na rok 2012 Investice do materiálu. Předpokládaný přiblížný výběr za startovné 60.000,-. Na všech závodech bude startovné pro juniory 100,- Zaplaceno 1720,- za tělocvičnu za Wintercup 2011. Výkonný výbor bude řešit s pořadatelem Wintercup a termínem do 15.2.2012 využití startovného. volba : 12x pro, 1x proti

11. Plán činnosti pro rok 2012 Organizace 10 závodů, Podpora Wintercupu, Rozšíření areálu na Hvozdné, Podpora SprintCupu - 6 závodů Pozvánka na závody, či brigády bude chodit mailem všem přihlášeným ze stránek Intercup O. Záruba informoval o propagadi v MF Dnes, Zlínském deníku, Rádiu Zlin. Propagace o Hvozdné - přilákání sponzorů pořádáním Open závodů volba: 13x pro

12. Předseda sdružení p. Mudřík vyzval přítomné k diskuzi

Úprava pravidel :

- Vyškrtnutí pravidla o 60% povinného zbarvení karosérií v týmu volba : Pro 8x, Proti 3x, Zdržel se 1x

- Úprava Jury - hlavní pořadatel, dva nominovaní, technický a traťový komisař volba : Pro 12x, Zdržel se 1x

- Škrtání výsledků volba : Pro 8x, proti 1x, zdržel se 3x - Škrtání ve všech kategoriích volba : Pro 3x, proti 7x, zdržel se 3x (Bude ponecháno dle pravidel)

- Rozšíření bodování na 15 volba : Pro 2x, proti 10x, zdržel se 1x (Bude ponecháno bodování prvních 1O dle pravidel)

- Počet závodů pro "dvoukolky" volba : Pro 9x, Zdržel se 3x Schváleny závody Caterpillar, Great Cross, Forest, Slovácká, Michelin, Jump, Z studio, Criterium rally. V kategorii dvoukolek se nejhorší výsledek neškrtá.

- Pravidlo : 15.vyhlášení : Po dojezdu poslední RZ musí být auto umístěno v UP a až do vyhlášení se nesmí s autem manipulovat. Vyhlášení výsledků soutěže probíhá až po ukončení úklidu. Úmyslné neodstavení auta do UP, nebo vyzvednutí před vyhlášením se trestá diskvalifikací. volba : Pro 13x

- Změnu pravidel může provést jen valná hromada volba : Pro 12x, Zdržel se 1x

- Úprava pravidel 19. : Pořadatelem šampionátu je o.s. Intercup Zlín zastoupené výborem o.s. Intercup Zlín volba : Pro 13x

13. M. Mudřík poděkoval všem za účast a ukončil valnou hromadu dne 30.1.2012 v 19:40 hod.

Nedělitelná příloha.

Prezenční listina valné hromady o.s. Intercup Zlín konané dne 30.1.2012

Podpis ověřovatelů zápisu :

T.Mikl

J.Slováček

Úvod| Články| Kalendář| Výsledky| Klasifikace| Galerie| Jezdci| Teamy| Pravidla| Historie| Odkazy| Bazar| IZ, spolek.| Kontakt
Intercup logoAll Rights reserved. Unauthorized use of content without written permission is strictly prohibited. Designed by INUA © 2010 INUA s.r.o