Nepříhlášený uživatel

Zápis ze členské schůze 17.listopadu 2014

Schůze o.s. Intercup Zlín

Občanské sdružení Intercup se sídlem: Březnice 298, 760 01 Zlín.

Den konání: 17.11.2014

Místo konání: zasedací místnost restaurace Vyhlídka, Zlín

Pořad jednání:
1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Volba volební komise
4. Přijetí/odstoupení členů
5. Odstoupení výboru o.s. Intercup Zlín
6. Volba prezidenta a víceprezidenta o.s. Intercup Zlín
7. Volba výboru o.s. Intercup Zlín
8. Změna pravidel
9. Termínová listina 2015
10. Různé
11. Závěr

Průběh
1.Schůzi zahájil prezident sdružení M. Mudřík. Schůze se účastnilo 8 členů (8 s hlasovacím právem). Vedením schůze pověřil J. Jandouše

Návrh ověřovatelů zápis : Tomáš Mikl a Roman Seifert (8x pro)

3.Volba volební komise : V.Karlík (7x pro, 1xzdržel), P.Bábek (7x pro, 1x zdržel)

4.Přijetí, odstoupení členů
M.Mudřík informoval o vyloučení F.Vítů a přijetí P. Bábka

5.Odstoupení výboru o.s. Intercup Zlín
Celý výbor o.s. Intercup Zlín podal demisi. Demisi také podal prezident M.Mudřík a víceprezident O.Záruba
Členové o.s. poděkovali M.Mudříkovi za čtyřleté vedení sdružení.

6.Volba nového výboru o.s. IZ
Návrh členů výbor : ( T.Pikner, Vl. Karlík, P.Bábek)
Volba :
P.Bábek (7x pro, 1x se zdržel)
V.Karlík (7x pro, 1x se zdržel)
T.Pikner (7x pro, 1x se zdržel)

Výbor o.s. IZ pro roky 2015-2016 bude pracovat v následujícím složení :
Vl.Karlík, T.Pikner, P.Bábek
Jmenován pokladník : J. Jandouš

7.Volba prezidenta a víceprezidenta o.s. IZ

Výbor navrh do pozice prezidenta O.Zárubu, bytem Racková 289, 76 001 Zlín
Hlasování O.Záruba -7x pro. (1xzdržel)

Výbor navrh do pozice víceprezidenta M.Mudříka - 7xpro, 1x zdržel
Prezident pro roky 2015-2016 : O.Záruba
Víceprezident pro roky 2015-2016 : M.Mudřík

8.Změna pravidel :
-Omezení startovního pole - zrušit toto omezení - 8x pro - pravidlo bude zrušeno
-Zrušení technického a traťového komisaře - 8x pro - pravidlo bude zrušeno
-Pro každý závod budou členové JURY 3x (pořadatel a dva určení závodních) - 8x pro - pravidlo bude zapsáno
-Roky pro kategorie - SuperJunior (2006 a mladší), Junior (2000 a mladší) - 8x pro - pravidlo bude zapsáno
-Vyškrtnou maximální délku RZ - 8x pro - pravidlo bude zrušeno
-Jezdec může startovat pouze v jedná hlavní kategorii (H,F2,4WD) - 8x pro - pravidlo bude zapsáno
-Vypuštění ustanovení o opravě vozu na trati po dobu 2 minut - - 8x pro - pravidlo bude zrušeno
-Omezení věku u kategorie Historik - změna diskutována, neschváleno - zůstává stávající pravidlo
-Vepsání pravidla u kategorie SJ - podvozek může být jiného jezdce, ale stejný po celý závod - 8x pro - pravidlo bude zapsáno
-Změna startovného na 250,- 150,- u J a 100,- u SJ, předplatné se mění na 2000,- 1200,- a 750Kč za celý šampionát. - 8x pro - pravidlo bude zapsáno
-Předplatné se musí platit na účet Intercup Zlín o.s. nejpozději do 20.1.2014 (vyjímečně výbor může povolit zaplacení na první závodě) - 8x pro - pravidlo bude zapsáno
-Předplatitelům bude na první závodě vydán průkaz předplatitele, který musí předkládat na závodech. Bez průkazu bude závodník platit plné startovné.

9.Předběžná termínová listina pro rok 2015
28.12. - Novesta - volný podnik (parkety, guma)
25.1. - 1.Novesta Rally - hala Novesta (parkety, guma)
31.1. - 3.rally Valašská zima Březůvky (M.Mudřík) (led, asfalt)
11.4. - 3.HSF Rally Velíková (T.Mikl) (šotolina)
16.5. - II. 6ti hodinovka v Nedachlebicích - volný podnik (šotolina)
23.5. - 6.SHERON Rally Nedachlebice (J.Jandouš) - (šotolina)
13.6.(20.6.) - 1.Round Březolupy (M.Mudřík, J.Jandouš) - (šotolina, beton)
24.-25.7. - XII.JUMP Rally Nedachlebice (J.Jandouš) - (beton, asfalt)
8.8. - 4.Z Studio Rally Štípa (T.Lysák) - (asfalt, šotolina)
6.9. - 11.Michelin rally Hvozdná (L.Zámečník) - (šotolina)
19.9. - 16 Total Rally Malenovice (R.Kalík) - (šotolina)
25.10. - 3.RC rally Zlín (T.Mikl) - (asfalt)

(1xparkety, 1xled, 5xšotolina, 3xasfalt)
((termíny závodů nejsou závazné))

10.-odměna pro pořadatele závodu se bude skládat ze čtyř předepsaných kritérií
-změna banky - ne
-koupě baterie - prověří P. Bábek možnost slevy při vrácení staré
-informace o vyřešení na patentové úřadě - nutnost používat Intercup (R)
-koupě digitálních hodin pro oficiální čas (záloha startu) - vyřeší O.Záruba
-info T.Mikla o notebooku pro start
-informace o elektronickém senzoru na startu, není připravena elektronika
-informace o programu na Vyhlášení výsledků - šipky pořadatel, PS4 s volantem P.Bábek, PC s vysílačkou M.Mudřík
-kalendáře jsou v tisku
-pro pořadatele bude možné používat auto ZStudia Hyundai H100 s řidičem R.Seifertem
(nutnost naložit a vyložit materiál)

11. Závěrečné slovo přednesl nově zvolený prezident klubu O.Záruba

Zapsal : Josef Jandouš

Ověřovatelé zápisu :

Roman Seifert

Tomáš Mikl


Přítomni : M.Mudřík, O.Záruba, T.Pikner, R.Seifert, T.Mikl, J.Jandouš, P.Bábek, V.Karlík

Součástí zápisu je prezenční listina
Úvod| Články| Kalendář| Výsledky| Klasifikace| Galerie| Jezdci| Teamy| Pravidla| Historie| Odkazy| Bazar| IZ, spolek.| Kontakt
Intercup logoAll Rights reserved. Unauthorized use of content without written permission is strictly prohibited. Designed by INUA © 2010 INUA s.r.o